تست شخصیت

آزمون MBTI بر اساس ۴ بعد اصلی شخصیت انسان، ۱۶ تیپ شخصیتی را تعریف می‌کند. افراد می توانند با تست MBTI و دانستن تیپ شخصیتی خود، مدیریت بهتری در کار و زندگی داشته باشند.

تست شخصیت‌شناسی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 5
22 249x235 - اگر درونگرا هستید با این 18 چراغ راهنما، گردهمایی لذت‌بخشی را تجربه کنید ۷ مهر ۱۳۹۸
1 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 5
200 249x235 - تیپ های شخصیتی یونگ ؛ ماجراجو هستید یا موسیقیدان؟ ۶ مهر ۱۳۹۸
1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5
شخصیت درونگرا ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
1 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 5
Characteristics of introverted individuals 2 249x235 - 8 کلید طلایی برای اینکه خصوصیات افراد درونگرا را بشناسید ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
25 249x235 - درباره کاربرد تست MBTI در سازمان چه می‌دانید؟ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
judging and perceiving 1 1 249x235 - تفاوت ویژگی های شخصیتی ادراکی و قضاوتی در تست MBTI ۱۵ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
افراد احساسی و منطقی چه تفاوت‌هایی در ویژگی‌های شخصیتی دارند؟ ۱۵ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 5
تفاوت افراد شهودی و حسی در تست MBTI ۱۵ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
  • 1
  • 2