رفتار سازمانی

رفتار سازمانی شامل بررسی اثر افراد و ساختارها بر رفتار هر کارمند است. هدف مطالعه رفتار سازمانی، بهبود کارایی سازمان است. رفتار سازماین را در مجله ایران اچ آر بخوانید.

کنار آمدن با مدیریت ذره بینی ۱۳ آذر ۱۴۰۰
3.5 دقیقه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
نشانه های یک محل کار سمی ۱۱ آذر ۱۴۰۰
3 دقیقه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
پیشگیری از آزار جنسی در محیط کار ۹ آذر ۱۴۰۰
3 دقیقه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
برند کارجویی ۴ آبان ۱۴۰۰
4 دقیقه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
leadership credit 249x235 - 7 روش برای بالا بردن اعتبار یک رهبر سازمانی ۳ آبان ۱۴۰۰
2.5 دقیقه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
blog teaamwork 249x235 - 7 راه برای تبدیل شدن به یک بازیکن گروهی خوب ۱۶ مهر ۱۴۰۰
3 دقیقه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
کاهش تنش در محیط کار ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
مدیریت کارمندان ۲ تیر ۱۴۰۰
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
دروغ در محل کار ۱ تیر ۱۴۰۰
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  • 1
  • 2